Kontakt

ul. Szosa Chełmińska 254/258; 87-100 Toruń
tel: 56 62 100 22
fax: 56 649 44 43 lub 56 62 100 22 wew. 4
email: oipip@oipip.torun.pl
NIP: 956 19 21 506; REGON: 870001879
Konto bankowe: 16 1240 4009 1111 0000 4493 5681

 


Biuro OIPiP czynne:

| poniedziałek 8 – 15 | wtorek 8 – 15 | środa 8 – 15 | czwartek 8 – 16 | piątek 8 – 14 |

(z uwagi na częste wyjazdy służbowe i wymiar czas pracy harmonogram pracy poszczególnych osób może się zmienić; szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 62 100 22)


Tomasz Krzysztyniak

Przewodniczący ORPiP
tel. 56 62 100 22
email: przewodniczacy@oipip.torun.pl

Wiktor Karasiewicz

Sekretarz ORPiP
tel. 56 62 100 22
email: sekretarz@oipip.torun.pl

Lidia Andrzejewska

Skarbnik ORPiP (czwartek)
tel. 56 62 100 22
email: skarbnik@oipip.torun.pl

Renata Gargała

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
tel. 56 62 100 22
email: oipip@oipip.torun.pl

Wiesława Majewska

Ośrodek kształcenia podyplomowego
tel. 56 654 62 34 lub 56 621 00 22 wew. 2
email: szkolenia@oipip.torun.pl

Maria Kruszczewska (w zastępstwie Wiktor Karasiewicz)

Rejestr i wydawanie prawa wykonywania zawodu
Rejestr praktyk indywidualnych i grupowych
tel. 56 62 100 22 wew. 3
email: rejestr@oipip.torun.pl

Ewa Bunda

Radca prawny
Bezpłatne porady prawne dla pielęgniarek i położnych w piątki

tel. 56 649 44 42 lub 56 62 100 22 wew. 2
email: radcaprawny@oipip.torun.pl (ŚR, CZ, PT)

Alina Waśko

System Monitorowania Kształcenia (SMK)
tel. 56 649 44 41 lub 56 62 100 22 wew. 1
email: smk@oipip.torun.pl

Katarzyna Zagrabska

Księgowość
tel. 56 62 100 22
email: ksiegowosc@oipip.torun.pl

Wiesława Elzanowska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (ŚR)
tel. 56 62 100 22
email: rzecznik@oipip.torun.pl