Kalendarz szkoleń

Edukator w cukrzycy

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 20.01.2018 (planowany), termin zakończenia: 04-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 530,00 zł

 

Badanie fizykalne

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 16-02-2018 (planowany), termin zakończenia: 05-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 500,00 zł

 

Długoterminowe dostępy naczyniowe. Użytkowanie portów naczyniowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 20-02-2018, termin zakończenia: 20-02-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 60,00 zł

 

Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 20-03-2018, termin zakończenia: 20-03-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 60,00 zł

 

Szczepienia ochronne

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 07-04-2018 , termin zakończenia  06-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 330,00 zł

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 20-01-2018, termin zakończenia: 04-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 430,00 zł

 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Dla pielęgniarek i położnych, termin rozpoczęcia: 20-01-2018, termin zakończenia: 04-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 400,00 zł

 

Wykonanie i ocena testów skórnych

Dla pielęgniarek, termin rozpoczęcia: 10-03-2018, termin zakończenia: 05-2018

status: trwa nabór wniosków, koszt: 300,00 zł