System Monitorowania Kształcenia

Celem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.
Od 1 maja 2017 roku wszystkie zgłoszenia na kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, szkolenia specjalizacyjne i inne muszę odbywać się przez platformę SMK. Oznacza to koniec składania wniosków w formie papierowej.

Prosimy decyzji o zamiarze wzięcia udziału w szkoleniach nie zostawiać na ostatnią chwilę, ponieważ proces rejestracji może okazać się czasochłonny.

Kliknij w Przewodnik lub Podręcznik, aby dowiedzieć się jak założyć swoje konto i korzystać z platformy SMK.

  • Podręcznik użytkownika

opracowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2,4 MB

  • Przewodnik SMK

opracowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 0,3 MB

  • Instrukcja składania wniosku na kursy

opracowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu 0,5 MB