Zmniejsz swój podatek dochodowy – masz czas do środy

Być może to ukłon w kierunku wolnych zawodów, do których należy między innymi zawód pielęgniarki i położnej, a być może to prawny bubel, ale w znowelizowanej Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.). zniknął zapis, który uniemożliwiał płacenie podatków w ramach karty podatkowej pielęgniarkom zatrudnionym w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym.

Oznacza to, że do 20 stycznia jest czas dla chętnych na wybranie opodatkowania w ramach karty podatkowej i złożenie druku PIT-16 do swojego Urzędu Skarbowego. Ta forma opłacania podatków jest najmniej wymagająca pod kątem rozliczeń podatkowych.

Akt prawny jest świeżutki i ciężko jest go interpretować i uwzględniać wszystkie niuanse. Na forach internetowych trwa dyskusja poruszająca wszystkie możliwe aspekty.

Stawki:

1,70 zł za godzinę

Zalety i wady karty podatkowej:

Plusy opodatkowania w formie karty podatkowej

  • Brak obowiązku prowadzenia ewidencji dla dokumentowania przychodów podlegających opodatkowaniu,
  • Brak obowiązku wyliczania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy – stała kwota podatku wynika z decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej otrzymanej z urzędu skarbowego,
  • Brak obowiązku składania zeznania rocznego – w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć PIT-16A

Minusy opodatkowania w formie karty podatkowej

  • Brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych,
  • Opłacanie stałej kwoty podatku bez względu na to czy osiąga się przychody czy też nie,
  • Problemy z pozyskaniem kredytu,

Jeśli uda nam się dowiedzieć coś więcej na ten temat to zamieścimy tę informację na naszej stronie poniżej.

Written by