Zestaw przeciwwstrząsowy

Rozporządzenie określa wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez:

  • lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia
  • pielęgniarkę, położną – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia

Pamiętajcie, że jeżeli pracujecie z lekarzem zestaw musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, jeśli realizujesz świadczenia w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej zestaw musi być zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

Stan prawny na dzień 8.01.2021

Written by