Pokolenie X, Y, Z

Nie da się przemilczeć faktu, że pokolenie Z ukończyło edukację i zaczyna pracę w zawodzie. Dotyczy to także absolwentów szkół pielęgniarskich i położniczych.

Kogo określamy mianem Pokolenie Z

Pokolenie Z to ludzie urodzeni w Polsce – wg różnych źródeł – po 1996 roku, dopiero wkraczających na rynek pracy. Zdarza się, że osoby te określane są mianem generacji Z, postmillenialsami, pokoleniem internetowym czy generacją multitasking (wielozadaniową). Dla nich technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy.

Pokolenie Z nie wie co to świat bez internetu. No może z wyjątkiem braku zasięgu wi-fi, gdyż w Polsce internet publicznie „działa” bowiem od 1994 roku.

Z tych wszystkich określeń osób właśnie wchodzących na rynek pracy najtrafniej charakteryzuje je generacja multitasking, gdyż nieustannie pozostają oni pod wpływem wielu bodźców. Do tego potrafią wykonywać parę czynności na raz i to w dodatku bez żadnych problemów. To nic, że coraz częściej najmłodsze pokolenie określa się mianem „urodzone ze smartfonem w ręku”. To właśnie osiągnięcia techniki czy nowoczesne technologie pozwalają im wykonywać wiele rzeczy na raz, zdobywać wiedzę, grać w gry czy komunikować się ze znajomymi. Niewątpliwie są to ludzi o nowoczesnej percepcji

Pokolenie X (osoby urodzone między rokiem 1965 a 1979) to dzieci pokolenia baby boomers czyli pokolenia powojennego wyżu demograficznego. To dojrzali pracownicy, cechujący się lojalnością wobec pracodawcy, są godni zaufania. Cenią sobie takie wartości jak rozwój osobisty, niezależność, różnorodność, a cenieni są za pracowitość.

Pokolenie Y (osoby urodzone w latach 80.) powoli wchodzi w świat wielozadaniowości, są otwarci na nowe wyzwania. Mocno angażują się w interesującą ich pracę. Oczekują jednak elastyczność odnośnie do godzin i miejsca pracy. Żądają satysfakcjonującej płacy i inwestowania w ich rozwój zawodowy.

Pokolenie Z najmłodsze pokolenie na rynku pracy. Pojawia się przy nich często też określenie Pokolenie C od angielskich słów „connect, communicate, change”, odnoszących się do internetu, komunikacji i gotowości do zmian.
Określani są jako osoby otwarte na nowe rozwiązania, bardziej czują się twórcami. Równocześnie w ich realiach granica między światem wirtualnym i realnym zaciera się, równie wysoko cenią bliskie grono przyjaciół, jak i znajomych z mediów społecznościowych. „Zety” miewają jednak problemy z koncentracją, trudno utrzymać ich długo w jednym miejscu. Charakteryzują się też powierzchownym analizowaniem i ocenianiem sytuacji.

foto: pixabay

Written by