Czym podpisywać kwalifikację i wykonanie szczepienia w aplikacji gabinet.gov.pl

Kwalifikację do szczepienia oraz potwierdzenie wykonania szczepienia przeciw COVID-19 trzeba potwierdzić w aplikacji za pomocą jednego z trzech narzędzi:

 • za pomocą Profilu Zaufanego
 • certyfikatem dostarczanym przez ośrodek certyfikacji
 • certyfikatem e-ZLA

Profil zaufany to Twój bezpłatny, elektroniczny podpis, dzięki któremu oprócz wykorzystania przy kwalifikowaniu i potwierdzaniu wykonania szczepienia załatwisz urzędowe sprawy przez internet. Na przykład:

  • na Internetowym Koncie Pacjenta
  • zobaczysz swoje e-recepty i sprawdzisz przepisane dawkowanie
  • wybierzesz lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
  • upoważnisz kogoś bliskiego do tego, by mógł otrzymywać informacje o Twoim stanie zdrowia.

Profil zaufany pozwala także złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, wymieniać korespondencję na przykład z ZUS-em, oddziałem NFZ, urzędem gminy i załatwiać inne sprawy urzędowe przez internet. Jeśli nie lubisz kolejek w urzędach, profil zaufany Ci się przyda.

Można go uzyskać bez wychodzenia z domu, ale jeśli ktoś z Was loguje się na gabinet.gov.pl to zapewne ma już tą wiedzę. Dla osób, które zaczynają przygodę z aplikacją gabinet.gov.pl podpowiadamy jak założyć profil zaufany >>>

Certyfikat ośrodka certyfikacji tzw. e-podpis jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi odręcznemu.
Ma zastosowanie oprócz wykorzystania przy kwalifikowaniu i potwierdzaniu wykonania szczepienia m.in. przy:

 • uwierzytelnianiu na stronie profilu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
 • składaniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych (e-Deklaracje)
 • przy podpisywaniu i składaniu sprawozdań finansowych wysyłanych do KRS (eKRS)
 • przy przekazywaniu organom podatkowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
 • przy uwierzytelnianiu na platformie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • przy zawieraniu umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

Żeby stać się posiadaczem e-podpisu trzeba udać się do punktu, który pośredniczy w załatwieniu formalności. Koszt zakupu karty ważnej 2 lata to około 400 zł

Certyfikat e-ZLA jest bezpłatny i ważny przez 5 lat. Według nas najprostszy w użyciu. Jedyna wada to konieczność zapisania pliku z certyfikatem na dysku komputera, na którym się pracuje.

Jak go pobrać najłatwiej?

Po zalogowaniu w aplikacji gabinet.gov.pl istnieje możliwość uzyskania certyfikatu e-ZLA, służącego do podpisywania dokumentów medycznych. Uprawnionymi do wnioskowania o wydanie certyfikatu e-zla (zus) są: lekarze i lekarze dentyści, ale również pielęgniarki i położne.

Zarządzanie certyfikatem e-ZLA dostępne jest z poziomu zakładki „Mój profil”. Aby w nią wejść należy kliknąć w swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu ekranu. Jeśli użytkownik nie posiada aktywnego certyfikatu wydanego za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl możliwe jest zawnioskowanie o niego.

Jeśli użytkownik nie posiada certyfikatu e-ZLA, może wystąpić o taki wniosek poprzez użycie opcji Złóż wniosek.

We wniosku dane osobowe jak imię, nazwisko oraz PESEL zostaną automatycznie wypełnione, natomiast resztę wymaganych pól takich jak: adres e-mail lub numer telefonu oraz hasło do certyfikatu należy wypełnić samodzielnie. Podane na formularzu hasło zostanie wykorzystane podczas pobierania przez użytkownika wygenerowanego certyfikatu.

Ponadto konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i polityką korzystania z usługi certyfikatu e-ZLA. Po wypełnieniu formularza, należy zaakceptować wniosek poprzez użycie opcji Złóż wniosek.

Ważny certyfikat otrzymany na podstawie złożonego wniosku będzie dostępny w zakładce Mój profil z informacją, że jest gotowy do pobrania. Dodatkowo będą dostępne informacje o tym, kiedy wniosek został złożony i jaki jest okres ważności certyfikatu.

Wygenerowany certyfikat można pobrać poprzez użycie opcji Pobierz certyfikat, które spowoduje otwarcie okna, w którym należy podać hasło, jakie zostało podane podczas tworzenia wniosku o certyfikat.

Pobranie certyfikatu możliwe jest tylko raz. Po pobraniu certyfikatu opcja pobierania zostaje zablokowana.

Użytkownik może w dowolnym momencie unieważnić aktywny certyfikat. Można to zrobić poprzez użycie opcji Anuluj certyfikat. Po potwierdzeniu operacji certyfikat nie będzie już ważny, a użytkownik będzie miał możliwość złożenia wniosku o nowy certyfikat.

Written by